co było?

1. PMI (9 maja 2009)

Program i abstrakty.

2. PMI (22-23 maja 2010)

Program.

3. PMI (4 czerwca 2011)

4. PMI (23 czerwca 2012)

5. PMI (1 czerwca 2013)

Program.
Zeszyt abstraktów.

6. PMI (31 maja 2014)

Program.
Opis warsztatów.

7. PMI (27 lutego 2016)